بهداشت مدارس

تعداد بازدید:۲۱۲۳

بهداشت مدارس شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفرش ، همواره با تعامل با آموزش و پرورش و کلیه مدارس شهرستان ، سعی بر این دارد که دانش آموزان و مربیان را از بیماریهای خاص و واگیر دار مثل آنفلوانزا و ... مطلع سازد .در ضمن انجام معاینات و پیگیری سلامت دانش آموزان از جمله امور محوله و ثابت این واحد میباشد 
هدف کلی بهداشت مدارس :
تامین  ، حفظ و ارتقای سطح سلامت جسمانی –روانی دانش آموزان
فعالیت ها :
آموزش بهداشت
معاینات دانش آموزان و تکمیل شناسنامه سلامت 
بهبود وضعیت بهداشت محیط مدارس
بیماریابی پدیکلوزیس و سایر بیماریهای واگیر دار شایع در مدارس
واکسیناسیون توام دانش آموزان پایه اول متوسطه
بهبود وضعیت تغذیه دانش آموزان در مدارس
پیشگیری از سوانح و حوادث در سنین مدرسه


 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۷