دانشگاه علوم پزشکی اراک به موکس ملی آرمان پیوست

۲۲ دی ۱۳۹۹ | ۰۸:۴۶ کد : ۱۴۴۷۹ اخبار اسلایدی اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۵۴۲
دانشگاه علوم پزشکی اراک به موکس ملی آرمان پیوست

یکی از مهمترین اهداف معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک در حوزه آموزش مجازی، تولید محتوهای الکترونیکی استاندارد و قابل ارائه در سطح کشوری است. در این رستا  با پشتیبانی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، واحد آموزش مجازی این معاونت موفق شد در گام نخست؛ تعداد 5 عنوان محتوای الکترونیکی در حوزه های جنین شناسی، آموزش پرستاری و بیوشیمی بالینی را تولید و به موکس ملی آرمان ارائه دهد. این محتوها پس از ارزیابی از سوی دانشگاه علوم پزشکی مجازی، در وب سایت موکس ملی آرمان به آدرس https://arman.vums.ac.ir بارگذاری و قابل دسترسی برای همه ی دانشجویان و اعضای هیئت علمی در سراسر کشور می باشد.
MOOCs  مخفف Massive Open Online Courses و به معنای دوره های آنلاین باز انبوه است. آرمان، یک موکس و مخفف "آموزش رایانه ای ملی انبوه و نوین" است. در آرمان انواع درس ها و آموزش های معتبر و تایید شده توسط استادان و صاحب نظران متخصص دانشگاه های کشور ارائه می شوند.
بدین وسیله از پشتیانی معاونت آموزشی و همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با واحد آموزش مجازی تشکر و قدردانی می گردد. همچنین از همکاری دکتر محبوبه سجای عضو هیئت علمی گروه پرستاری، دکتر فاطمه ایمان پرست عضو هیئت علمی گروه بیوشیمی و دکتر محمد بیات عضو هیئت علمی گروه علوم تشریح به طور ویژه تشکر می گردد.
 
 

کلید واژه ها: یادگیری الترونیکی، محتوای الکترونیکی، موکس ملی آرمان


( ۱ )

نظر شما :