معرفی

تعداد بازدید:۱۱۴۴

دبیر آموزش مداوم جامعه پزشکی

دکتر محسن ابراهیمی منفرد - متخصص بیماریهای مغز و اعصاب 
 

کارشناس مسئول دفتر آموزش مداوم

نهال محرک پور-کارشناس پرستاری،کارشناس ارشد مدیریت دولتی
 

کمک کارشناس

فاطمه نجاتی - دیپلم کامپیوتر

کلید واژه ها: معاونت آموزش دفتر آموزش مداوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۴۰۰