مطالب مرتبط با کلید واژه

معاونت آموزششرح وظایف

                                                        معاونت آموزشی دانشگاه انجام و نظارت کلیه امور مرتبط با آموزش دانشگاه را عهده دار ...

معرفی

دبیر آموزش مداوم جامعه پزشکی دکتر محسن ابراهیمی منفرد - متخصص بیماریهای مغز و اعصاب    کارشناس مسئول دفتر آموزش مداوم نهال محرک پور-کارشناس پرستاری،کارشناس ارشد مدیریت دولتی   کمک کارشناس فاطمه نجاتی - دیپلم کامپیوتر

فعالیتها

برنامه ریزی به منظور اجرای صحیح برنامه‌های آموزش مداوم بصورت مستمر جهت جامعه پزشکی (پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکتر حرفه‌ای و متخصصین علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی و...) و همچنین کادر پیراپزشکی (پرستار، ماما و...) به منظور آشنائی با اطلاعات و ...

کوریکلوم های آموزش لاتین آموزش علوم پایه

Clinical Psychology Community Health Nursing Counseling in Midwifery Educational Technology in Medical Sciences  Emergency Nursing Educational Technology in Medical Sciences e-Learning in medical education  Emergency Nursing Educational Technology in Medical Sciences e-Learning in medical education  Emergency Nursing History of Medical Sciences Physiology  Psychiatric Nursing  Radiation Health Medical Biotechnology  Medical Immunology  Medical Surgical Nursing Pediatric Nursing Midwifery

آیین نامه ها و دستورالعمل های معاونت آموزش

آیین نامه و دستورالعمل های دانشجویان   آیین نامه و دستورالعمل های تحصیلات تکمیلی    آیین نامه و دستورالعمل های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی    آیین نامه و دستورالعمل های مرکز امور هیات علمی    آیین نامه و دستورالعمل های مرکزآموزش مداوم   آیین نامه و دستورالعمل های ...