فعالیتها

تعداد بازدید:۸۳۹
 • برنامه ریزی به منظور اجرای صحیح برنامه‌های آموزش مداوم بصورت مستمر جهت جامعه پزشکی (پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکتر حرفه‌ای و متخصصین علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی و...) و همچنین کادر پیراپزشکی (پرستار، ماما و...) به منظور آشنائی با اطلاعات و روش‌های جدید و نوین علمی و تخصصی در هر رشته
 •  
 •  صدور مجوز برگزاری برنامه‌های آموزش مداوم جامعه پزشکی و سایر فعالیت‌های مرتبط به آن
 •  
 • صدور گواهینامه نهایی و کمیته ماده 6
 •  
 • بررسی ، تعیین امتیاز  و صدور گواهی به فعالیتهای آموزشی پژوهشی
 •  
 • بررسی ، تعیین امتیاز و صدور گواهی شرکت کنندگان در برنامه های آموزش مداوم خارج از کشور
 •  
 • بررسی نیازها در زمینه برنامه‌های آموزش مداوم نیروی انسانی شاغل در مراکز خدمات بهداشتی درمانی
 •  
 • نظارت بر نحوه اجرای برنامه‌های آموزش مداوم مراکز مجری (بازدید و ارزشیابی)

کلید واژه ها: معاونت آموزش فعالیت ها

آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۴۰۰