مطالب مرتبط با کلید واژه

اداره دانش آموختگان


معرفی اداره دانش آموختگان

معرفی و شرح وظایف اداره دانش آموختگان اداره  دانش آموختگان دانشگاه یکی از واحد های زیر مجموعه مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم‌پزشکی اراک می باشد.  وظایف مهم این اداره: اعلام  فراغت از تحصیل دانش آموختگان به وزارت متبوع صدور دانشنامه ،گواهی ...

اهداف و چشم انداز اداره دانش آموختگان

واحد دانش آموختگان دانشگاه یکی ازواحد های زیر مجموعه اداره کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم‌پزشکی اراک می باشد. یکی از وظایف مهم این اداره، فارغ التحصیل نمودن دانش آموختگان در کلیه مقاطع (کاردانی – کارشناسی- کارشناسی ارشد – دکتری عمومی و دستیاران)  می ...

کارشناسان اداره دانش آموختگان

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...