مطالب مرتبط با کلید واژه

اداره دانش آموختگان


وظایف اداره دانش آموختگان

               اداره  دانش آموختگان دانشگاه یکی ازواحد های زیر مجموعه  مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم‌پزشکی اراک می باشد.    وظایف مهم این اداره: اعلام  فراغت از تحصیل دانش آموختگان به وزارت متبوع صدور دانشنامه ،گواهی فراغت ...

اهداف و چشم انداز اداره دانش آموختگان

واحد دانش آموختگان دانشگاه یکی ازواحد های زیر مجموعه اداره کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم‌پزشکی اراک می باشد. یکی از وظایف مهم این اداره، فارغ التحصیل نمودن دانش آموختگان در کلیه مقاطع (کاردانی – کارشناسی- کارشناسی ارشد – دکتری عمومی و دستیاران)  می ...