مدارک لازم جهت صدور تاییدیه تحصیلی

تعداد بازدید:۱۳۳۶۲

 مدارک لازم جهت صدور تاییدیه تحصیلی 

استعلام از سازمان درخواست کننده .

تصویر کارت ملی (پشت و رو ) .

تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت خدمت(برای آقایان- پشت و رو )

 تصویر کلیه صفحات شناسنامه

( در صورتی که بعد از فراغت از تحصیل در مشخصات شناسنامه تغییراتی ایجاد شده باشد ، لازم است  تصویرکلیه صفحات شناسنامه به تایید دفترخانه محضری برسد ).

تصویرگواهی پایان و یا معافیت از طرح نیروی انسانی(مشمول  رشته های طرح دار ).

تصویر گواهی تسویه حساب ویا تقسیط بدهی صندوق رفاه دانشجویان .

 توجه : به منظور دریافت گواهی فوق بایستی با شماره تلفن :08633838322

  خانم اسماعیلی و خانم رحمانی  کارشناس صندوق رفاه دانشگاه تماس حاصل نموده و در صورت ارسال گواهی فوق ، تاییدیه تحصیلی صادر خواهد شد .

 

 

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۴۰۲