مدارک لازم جهت اخذ گواهی موقت المثنی

تعداد بازدید:۶۲۳۵

 

در صورت مفقود شدن گواهی موقت ، صدور المثنی پس ازانجام موارد زیر امکان پذیر میباشد :

   تهیه یک برگ استشهاد محلی که به امضاء حداقل سه نفر رسیده باشد .

 (فرم پیوست)

   تایید یکی از امضاها به وسیله یکی از مراجع رسمی ( محضر ثبت اسناد کلانتری محل یا یکی از ادارات دولتی یا یکی از نهادهای انقلابی ) و ارایه آن به اداره دانش آموختگان دانشگاه .

  ارایه یک برگ تعهد به معاونت آموزشی دانشگاه 

(فرم پیوست)

واریز مبلغ 1000 ( هزار ) تومان به حساب شماره  540100004001000901001082 IR بانک ملی

نزد بانک مرکزی به نام خزانه داری کل کشور

 ( قابل پرداخت در کلیه شعب  بانک ملی (

 

 قابل توجه دانش آموختگان عزیز:

برای واریز مبلغ 1000تومان بحساب خزانه داری کل کشور بایستی حتما در بانک ملی حساب داشته باشید تا از طریق شبا مبلغ فوق از حساب شما برداشت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز گردد.

 دو قطعه عکس جدید 

 

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۳۹۸