ارسال ریز نمرات برای خروج از کشور (مقطع دکترای عمومی)

تعداد بازدید:۱۹۵۶

قابل توجه کلیه دانش آموختگان مقطع دکترای عمومی که متقاضی ارائه ریز نمرات به دانشگاهها و موسسات خارج از کشور میباشند

در صورتیکه متقاضی دریافت ریز  نمرات پایان تحصیلات خود به تفکیک نام درس-  ساعت- واحد -نمره امتیاز و ...... برای ارائه به دانشگاهها و موسسات خارج از کشور هستید، لطفا" جداول دروس که در زیراین اطلاعیه درج شده  را با ریزنمراتی که با دانشنامه تحویل گرفته اید تطبیق داده و تکمیل نموده ، سپس به  آدرس Mojavez@arakmu.ac.ir      ارســال نمایید .  اداره دانش آموختگان صرفا" برای یکبــار ریز نمرات فوق را تایید نموده و صحت و سقم آن نیز بر عهده شخص دانش آموخته میباشد .                                                                                                                                                                            

خواهشمند است فرم درخواست زیر را تکمیل نموده و به همراه جداول دروس ارسال نمایید  .

مدیر محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

با سلام

 اینجانب:.............................................  دانش آموخته سال :............................... رشته:.....................................مقطع : ...................هم اکنون متقاضی دریافت ریز نمرات خود مطابق جدول پیوست میباشم .

                                    امضاء:                                         شماره تماس ( تلفن همراه )

 

 

 

 

 

 

قابل ذکر است که نمرات ارائه شده صرفا" مطابق جداول  نمونه ذیل ، خدمتتان ارائه میگردد، لذا در تکمیل جداول دقت لازم را داشته باشید .

تلفن تماس: 34173484-086( خانم عاجلو)

 

 

                                                                                                          

                                                                                

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشکده پزشکی (کارنامه کل)

مشخصات شناسنامه ای :

نام :      نام خانوادگی :      نام پدر :    شماره شناسنامه :             کد ملی :       محل صدور :      تاریخ تولد :  تابعیت : ............

مشخصات تحصیلی :

   مقطع : دکتری رشته:  پزشکی عمومی    پذیرفته شده نیمسال ...............آزمون سراسری سال تحصیلی    13 دوره : .......                                          

    تاریخ فراغت از تحصیل:

                                                                      ( دروس عمومی)                                                                        

ردیف

نام درس

واحد

ساعت نظری

ساعت عملی

امتیاز

نمره

1

فارسی 1

00/2

34

-

2

 زبان عمومی 1

00/2

34

-

3

تربیت بدنی 1

00/1

-

34

4

زبان عمومی 2

00/2

17

34

5

تربیت بدنی 2

00/1

-

34

6

فارسی 2

00/2

34

-

7

اخلاق و تربیت اسلامی 1

00/2

34

-

8

معارف اسلامی 1

00/2

34

-

9

معارف اسلامی 2

00/2

34

-

10

تاریخ اسلام

00/2

34

-

11

اخلاق و تربیت اسلامی 2

00/1

34

-

12

انقلاب اسلامی  و ریشه های آن

00/2

34

-

13

متون اسلامی

00/2

34

-

                                                 دکتر حمید ابطحی-  مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  علوم پزشکی اراک    

 

 

 

 

  

دانشگاه علوم پزشکی اراک 

دانشکده پزشکی (کارنامه کل)     

مشخصات شناسنامه ای :

نام :      نام خانوادگی :                 نام پدر :              شماره شناسنامه :             کد ملی :       محل صدور :      تاریخ تولد :               تابعیت : 

مشخصات تحصیلی :

مقطع : دکتری  رشته:  پزشکی عمومی    پذیرفته شده نیمسال ...........    آزمون سراسری سال تحصیلی          13  دوره :                                      تاریخ فراغت از تحصیل:

(دروس پایه واصلی)          

ردیف

نام درس

واحد

ساعت نظری

ساعت عملی

امتیاز

نمره

1

بیوشیمی ( نظری)

00/5

85

-

2

بیوشیمی ( عملی)

00/1

-

34

3

بافت شناسی (نظری)

00/ 3

51

-

4

بافت شناسی (عملی)

00/1

-

34

5

آناتومی تنه (نظری)

5/2

5/42

-

6

آناتومی تنه( عملی)

5/1

-

51

7

آناتومی سر و گردن ( نظری)

00/2

34

-

8

آناتومی سر و گردن (عملی)

00/1

-

34

9

فیزیولوژی 1

00/4

68

-

10

جنین شناسی

00/2

34

-

11

ژنتیک

00/2

34

-

12

فیزیک پزشکی

00/2

34

-

13

آناتومی اندام (نظری)

5/1

50/25

-

 

14

آناتومی اندام (عملی )

5/1

-

51

15

تغذیه

00/2

34

-

16

بهداشت عمومی 1

00/2

34

-

                 

                             دکتر حمید ابطحی-  مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  علوم پزشکی اراک       

دانشگاه علوم پزشکی اراک 

دانشکده پزشکی( کارنامه کل)

مشخصات شناسنامه ای :

نام :        نام خانوادگی :             نام پدر :     شماره شناسنامه :          کد ملی :              محل صدور :  تاریخ تولد : تابعیت : 

مشخصات تحصیلی :

مقطع : دکتری رشته : پزشکی عمومی    پذیرفته شده نیمسال ...........   آزمون سراسری سال تحصیلی        13   دوره :                                   تاریخ فراغت از تحصیل: 

(دروس پایه واصلی)

ردیف

نام درس

واحد

ساعت نظری

ساعت عملی

امتیاز

نمره

17

بهداشت عمومی 2

00/2

34

-

18

فیزیولوژی( نظری )2

4

68

-

19

فیزیولوژی  (عملی) 2

1

-

34

20

روانشناسی

00/2

34

-

21

میکروب شناسی ( نظری)

50/3

50/59

-

22

میکروب شناسی (عملی)

5/1

-

51

23

ایمنی شناسی (نظری)

5/2

50/42

-

24

ایمنی شناسی (عملی)

5/0

-

17

25

پاتولوژی عمومی( نظری)

50/3

50/59

-

26

پاتولوژی عمومی (عملی)

5/1

-

51

27

انگل شناسی (نظری)

50/2

50/42

-

28

انگل شناسی ( عملی)

5/1

-

51

29

زبان تخصصی 1

00/2

51

-

30

بهداشت 3

00/2

34

-

31

زبان تخصصی 2

00/3

51

-

 

 

دکتر حمید ابطحی - مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

 

دانشگاه علوم پزشکی اراک 

دانشکده پزشکی (کارنامه کل)

مشخصات شناسنامه ای :

نام :    نام خانوادگی :            نام پدر :     شماره شناسنامه :      کد ملی :            محل صدور :                تاریخ تولد :             تابعیت :

مشخصات تحصیلی :

مقطع : دکتری رشته:  پزشکی عمومی    پذیرفته شده نیمسال        آزمون سراسری سال تحصیلی    -  13  دوره :                               تاریخ فراغت از تحصیل:

                                                                          ( نشانه شناسی و فیزیوپاتولوژی )

ردیف

نام درس

واحد

ساعت نظری

ساعت عملی

امتیاز

نمره

1

نشانه شناسی

4

68

-

2

بیماری های غدد داخلی

00/2

34

-

3

بیماری های خون

00/2

34

-

4

بیماری های ریه

00/2

34

-

5

بیماری های کلیه

00/2

34

-

6

بیماری های روماتیسمی

00/2

34

-

7

پاتولوژی اختصاصی

00/6

102

-

8

فارما کولوژی

00/4

68

-

9

بیماری های قلب و عروق

00/2

34

-

10

بیماری های گوارشی

00/2

34

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر حمید ابطحی- مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی اراک

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ارسال ریز نمرات برای خروج از کشور (مقطع دکترای عمومی )

آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۴۰۰