شرح وظایف

تعداد بازدید:۳۷۹۹

       سیاست گذاری  در حوزه برنامه ریزی درسی، روش های یاددهی- یادگیری و آموزش مبتنی بر جامعه 

  طراحی نظام مدیریت برنامه های درسی برای برنامه های در حال اجرا (پایه و بالینی) و برنامه های مبتنی بر جامعه و

  تصویب آن در شورای آموزشی دانشگاه

همکاری در تدوین شیوه نامه های اجرای صحیح فرایند مدیریت برنامه درسی و نظارت بر به کارگیری آن در عرصه های

مختلف آموزشی شامل کلاس های نظری، عرصه های بالینی، عرصه های آزمایشگاهی، مرکز مهارتهای بالینی و مرکز

آموزش مجازی (با توجه به ساختار دانشگاه)

پایش و نظارت بر اجرای صحیح شیوه نامه های مدیریت برنامه ریزی درسی توسط دفاتر توسعه و ارائه بازخورد

همکاری برای ارتقای کیفیت آموزشهای ارائه شده در کلیه عرصه های آموزش

کارشناسی، ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه های درسی

مشاوره و همکاری برای تدوین برنامه و راه اندازی رشته های جدید و بین رشته ای

همکاری در تدوین و نظارت بر به کارگیری شیوه نامه های استفاده از روشهای یادگیری فعال در کلیه عرصه های

آموزش

کلید واژه ها: برنامه ریزی درسی معرفی

آخرین ویرایش۰۸ اسفند ۱۴۰۱