جدول دوره های در حال برگزاری

تعداد بازدید:۱۷۱۶

 

دوره های  برگزار شده 

1-مراقبتهای پزشکی و اداره بیماران کووید 19 در بخشهای مراقبتهای ویِِژه( ویژه پزشکان متخصص)

مسئول دوره ( آقای  دکتر بهنام محمودیه، فوق تخصص مراقبت های ویژه و ICU )

2-پرستاری مراقبتهای ویژه در ای سی یو سطح1

مسئول دوره( آقای  محمد گلی طالب، کارشناس ارشد پرستاری – مراقبتهای ویژه)

3- پرستاری مراقبتهای ویژه در ای سی یو سطح2

مسئول دوره( آقای  محمد گلی طالب، کارشناس ارشد پرستاری – مراقبتهای ویژه)

کلید واژه ها: دوره مصوب مرکز مهارتی حرفه ای

آخرین ویرایش۲۲ دی ۱۴۰۰