مطالب مرتبط با کلید واژه " مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی "


درباره مرکز

Medical Education and Development Center  معرفی مدیریت اعضای هیات علمی کارشناسان

مدیریت

سرپرست مرکز:دکتر داود حکمت پو   رشته : دکترای تخصصی پرستاری  مرتبه علمی : استاد    شرح وظایف : 1-هدایت، هماهنگی، اجراء و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامعه 2-سازماندهی، برنامه ریزی، اجراء و نظارت بر ارتقای توانمندی های ...

اعضای هیات علمی

                        حوزه فعالیت     دکتر مهسا شکور                    عضو هیأت علمی- مسئول دفتر استعداد درخشان تحصیلات دکترای تخصصی رشته     آموزش پزشکی  تلفن تماس 086-34173391      

کارشناسان مرکز مطالعات

نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تحصیلات مژگان نظام الدینی کارشناس مسئول ارزشیابی   کارشناسی زبان و ادبیان انگلیسی رضوان آزاد کارشناس برنامه ریزی آموزشی   کارشناسی ارشد آموزش پزشکی شاهین صارمی کارشناس مرکز آموزش مجازی   کارشناسی ارشد کامپیوتر زهرا میرزایی کارشناس واحد رشد و بالندگی اعضای هیات علمی کارشناس بهداشت عمومی ریحانه هاشمی فرد کارشناس اراده استعداد ...