اعضا هیات ممیزه

تعداد بازدید:۴۱۰
نام و نام خانوادگی سمت  مرتبه علمی رشته تحصیلی
دکتر علیرضا امانی استادیار رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک

ارتوپدی

دکتر رسول جعفری اریسمانی  استادیار معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک اروانکولوژی
دکتر داود حکمت پو استاد معاون پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اراک آموزش پرستاری
دکتر فریده رنجبران استادیار معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک روانپزشکی
دکتر حمید ابطحی استاد عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک میکروب شناسی
دکتر بهزاد خوانساری نژاد دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک ویروس شناسی
دکتر عبداللطیف معینی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک ریه
دکتر حسین سرمدیان دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک بیماریهای عفونی
دکتر معصومه صوفیان استاد عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک بیماریهای عفونی
دکتر محبوبه خورسندی استاد دبیر هیات ممیزه آموزش بهداشت
دکتر افسانه طلایی استاد عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک غدد داخلی و متابولیسم
دکتر مریم شکرپور دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک اختلالات کف لگن در زنان
دکتر محمدرضا پالیزوان استاد عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک فیزیولوژی
دکتر امیر محسن ضیائی استاد عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  اندویورولوژی
دکتر سید علی حسینی استاد رئیس دانشگاه علوم بهزیستی تهران کاردرمانی

 

کلید واژه ها: اعضا هیات ممیزه دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه

آخرین ویرایش۱۰ مرداد ۱۴۰۲