معاون درمان

تعداد بازدید:۹۷۷۸

 

 دکتر بهمن صادقی سده 

متخصص پزشکی اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه

تاریخ انتصاب :اسفند 1397 

سوابق اجرایی : 

آموزشی و پژوهشی متعددی دارد که ریاست مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری، مدیریت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری، رییس دانشکده پزشکی اراک و عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک .

تلفن تماس : 33133100 -086

فکس : 33134001-086

آدرس پست الکترونیک :  darman@arakmu.ac.ir

ارتباط مستقیم با معاون درمان : drbhsu8@yahoo.com

آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۳۹۸