واحد توزیع نیروی تخصصی

تعداد بازدید:۱۵۳۱

کارشناسان واحد :

 خانم سنجری

شماره تماس : 33138047

شرح وظایف واحد توزیع نیروی تخصصی معاونت درمان

 

 1- نیازسنجی ،تعیین اولویت های نیروی تخصصی مورد نیاز در مناطق تحت پوشش دانشگاه براساس ضوابط وزارت متبوع

 2- تعیین محل و توزیع نیروی انسانی متخصص پزشکی مورد نیاز در واحدهای ارائه خدمات بالینی

 تخصصی و فوق تخصصی تحت پوشش دانشگاه با هماهنگی وزارت متبوع

3- صدور ،ابلاغ و اعلام شروع به کار ، غیبت و صدور گواهی پایان تعهدات نیروهای فارغ التحصیل تخصصی پزشکی جهت انجام خدمات در واحدهای ارائه خدمات بالینی تخصصی و فوق تخصصی و ارسال به وزارت متبوع

4- انجام امور مربوط به دستیاران سال آخر (  اعلام نیاز مراکز و بیمارستان های تابعه به دستیار سال اخر جهت انجام طرح یکماهه و اجرای فرایند مربوطه ،  دریافت مدارک دستیاران و ثبت مشخصات درسایت وزارت متبوع  وارسال مدارک به وزارت متبوع بمنظورتقسیم ضریب کا و...)

5- پاسخگویی به مکاتبات مربوط به متقاضیان شرکت درآزمون (بوردتخصصی ،فلوشیپ وفوق تخصص) وارسال به وزارت متبوع

6- بررسی و پاسخگویی به نامه های متخصصین جهت استخدام، انتقال، جابجایی، تمدید تعهد و ....

7- - نظارت بر حسن اجرای قوانین، دستورالعملها و بخشنامه های مربوطه

8- ثبت اطلاعات مربوط به متخصصین و کلیه مکاتبات مربوطه در سایت وزارت متبوع به صورت مستمر

9- - نظارت بر حسن اجرای قوانین، دستورالعملها و بخشنامه های مربوطه

 

 

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۰