مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان

تعداد بازدید:۶۱۹۳

مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان
 

دکتر فاطمه سادات مهدویانی : مدیر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

اداره نظارت بر درمان از جمله ادارات وابسته به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی می باشد که مسئولیت نظارت بر عملکرد مراکز درمانی و موسسات پزشکی و اجرای دستورالعمل های مرتبط بامراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی و نظارت بر تعرفه های خدمات تشخیصی – درمانی را بر عهده دارد .

  • تماس با کارشناسان اداره نظارت :
  • 33136212 واحد صدور پروانه ها - واحد نظارت بر مطب ها و مراکز پزشکی
  • 33127951 نظارت بر مراکز دندانپزشکی - دندانسازان - رادیولوژی
  •  33130837 MMT  و ...

وظایف اداره نظارت بر درمان در یک نگاه :

1.بازدید از کلیه مراکز درمانی اعم از موسسات پزشکی نظیر بیمارستان ها ، درمانگاه ها،مراکز تصویر برداری و.....و نیز دفاتر کار از جمله مطب پزشکان ، مامایی، شنوایی سنجی و....

2.صدور و تمدید پروانه موسسات پزشکی

3.رسیدگی به شکایات ، معرفی مراکز و افراد متخلف به محاکم قانونی و ارائه تذکرات و اخطار های کتبی به مراکز درمانی

4.نظارت بر اجرای صحیح تعرفه های خدمات تشخیصی – درمانی

5.تشکیل کمیسیون ماده 20 و کمیته ماده 31

6.پلمپ مراکز درمانی غیر مجاز

7.تشکیل پرونده الکترونیک و سازماندهی اطلاعات مربوط به موسسات پزشکی

 

کارشناسان اداره نظارت بر درمان:
خانم نوشین قربانی : کارشناس مسئول صدور پروانه ها

خانم فاطمه انصاری : کارشناس نظارت بر مطب های پزشکی

خانم اشرف محمد رحیمی : کارشناس مامایی و کارشناس امور پروانه ها

خانم فاطمه احمدی : کارشناس MMT

آقای عزت اله بهلولی : کارشناس مراکز تصویر برداری

آقای سعید شاه نظری : کارشناس نظارت بر درمان

خانم نگار رسولی : کارشناس نظارت بر درمان و کمیسیون ماده 11 

آقای سیدمجتبی مدنی : کارشناس نظارت بردرمان

کلید واژه ها: کارشناسان نظارت بر درمان نظارت علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۱