معاونت درمان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

برگزاری مراسم روز جهانی ماما
۰۵ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۳:۱۴

برگزاری مراسم روز جهانی ماما

روز ارتباطات و روابط عمومی
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۱:۴۷

روز ارتباطات و روابط عمومی

جلسه نسخه نویسی الکترونیک
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۹

جلسه نسخه نویسی الکترونیک