معاونت درمان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

روز  جهانی رادیولوژی  گرامی باد
۱۷ آبان ۱۴۰۲ | ۱۱:۰۷

روز جهانی رادیولوژی گرامی باد