معاونت درمان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

وبینار کدگذاری تشخیص های پزشکی
۰۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۹:۰۶

وبینار کدگذاری تشخیص های پزشکی

برگزاری مراسم روز جهانی ماما
۰۵ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۳:۱۴

برگزاری مراسم روز جهانی ماما

روز ارتباطات و روابط عمومی
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۱:۴۷

روز ارتباطات و روابط عمومی