معاونت درمان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

سومین کمیته موربیدیتی دانشگاه
۰۵ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۲

سومین کمیته موربیدیتی دانشگاه

برگزاری روز جهانی مددکاری
۰۵ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۳:۳۷

برگزاری روز جهانی مددکاری