معاونت درمان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

دانستنی های اهدای عضو
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۲:۵۴

دانستنی های اهدای عضو

طریقه دریافت کارت اهدای عضو
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۳:۲۲

طریقه دریافت کارت اهدای عضو

تجلیل از کارکنان واحدهای مدارک پزشکی
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۵:۰۹

تجلیل از کارکنان واحدهای مدارک پزشکی