لیست بیمارستان های تابعه

لیست مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه - معاونت درمان

شهرستان

نام رییس بیمارستان

نام بیمارستان

شماره تلفن دفتر

اراک

دکتر سیدمحمد جمالیان

ولیعصر(عج)

32231284-086

دکتر پژمان حدادی

آیت اله طالقانی

32776405-086

دکتر رضا آقابزرگی

آیت اله خوانساری

33686868-086

دکتر سعیدرضا سلطانی

امیرالمومنین (ع)

34173617-086

دکتر علیرضا کمالی

امیرکبیر

33130040-086

محلات

دکتر سیدعبدالرضا رضایی دلیجانی

امام خمینی (ره)

43222055-086

دلیجان

دکتر حسن روحی

امام صادق (ع)

44231411-086

آشتیان

دکتر کیوان کیانی

امام سجاد(ع)

37222120-086

تفرش

دکتر کوروش دالوندی

والفجر

36223266-086

فراهان

دکتر محمدرضا حجتی

فرهنگ خسروانی

33724423-086

کمیجان

دکتر اکبر زمانی

امام علی(ع)

35453582-086

خنداب

دکتر امراله چیت سازان

مهر

35622160-086

آخرین ویرایش۰۸ بهمن ۱۳۹۷