آرشیو اخبار

افزایش سریع شهرستانهای قرمز کرونا در پی افزایش پر شتاب مبتلایان کرونایی

افزایش سریع شهرستانهای قرمز کرونا در پی افزایش پر شتاب مبتلایان کرونایی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با افزایش سریع شهرستانهای قرمز در رنگ بندی کرونا خطر فراگیری این ویروس بیشتر احساس میشود و ۷ شهرستان استان مرکزی در وضعیت قرمز و ۴ شهرستان در وضعیت نارنجی قرار گرفتند.

ادامه مطلب