آرشیو اخبار

راه اندازی بخش vip بیمارستان آیت الله خوانساری اراک به شرط بهره برداری از فاز ۳ این مرکز درمانی

راه اندازی بخش vip بیمارستان آیت الله خوانساری اراک به شرط بهره برداری از فاز ۳ این مرکز درمانی

رییس بیمارستان آیت الله خوانساری اراک گفت: با بهره برداری از فاز ۳ بیمارستان آیت الله خوانساری اراک و افزایش ظرفیت تخت، امکان راه اندازی بخش vip این مرکز درمانی فراهم می شود.

ادامه مطلب