آرشیو اخبار

پیروی از یک الگوی غذایی سالم، توجه به آلودگی های میکروبی و شیمیایی مواد غذایی کلید و راهگشای اصلی پیشگیری از سرطان

پیروی از یک الگوی غذایی سالم، توجه به آلودگی های میکروبی و شیمیایی مواد غذایی کلید و راهگشای اصلی پیشگیری از سرطان

مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با داشتن یک الگوی غذایی سالم و همچنین توجه به آلودگی های میکروبی و شیمیایی مواد غذایی می توان از خطر بروز سرطان های مختلف پیشگیری کرد.

ادامه مطلب
پایش، رصد و بازرسی سامانه های آبرسانی در راستای اطمینان از سلامت آب

پایش، رصد و بازرسی سامانه های آبرسانی در راستای اطمینان از سلامت آب

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: بازدید و کلرسنجی مشترک از تاسیسات و سامانه  آبرسانی توسط کارشناس بهداشت محیط و کارشناس کنترل کیفی در حال انجام است.

ادامه مطلب