اخبار اصلی - آرشیو

نامگذاری روز شهید اقدامی در راستای ترویج فرهنگ و ایثار و شهادت است

نامگذاری روز شهید اقدامی در راستای ترویج فرهنگ و ایثار و شهادت است

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: نامگذاری بیست و دوم اسفندماه به نام روز شهید را اقدامی ارزشمند در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و فرصتی دوباره برای تجدید میثاق با شهیدان و آرمان‌های الهی امام شهیدان است.

ادامه مطلب