اخبار اصلی - آرشیو

توقعمان از صنایع برای حمایت حوزه سلامت استان مرکزی بالا است

توقعمان از صنایع برای حمایت حوزه سلامت استان مرکزی بالا است

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با توجه به استقرار صنایع متعدد و بزرگ در استان مرکزی، توقع داریم در این روزها که مجموعه بهداشت و درمان به حمایت های زیادی نیاز دارد، بیش از پیش حامی این حوزه باشند.

ادامه مطلب