اخبار اصلی - آرشیو

شناسایی ۶۹ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۶۹ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی ۶۹ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که بدین ترتیب تعداد موارد مبتلا به کرونا ویروس از زمان شیوع این ویروس تا کنون به ۴۷۹۵ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۸۵ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۸۵ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی ۸۵ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که بدین ترتیب تعداد موارد مبتلا به کرونا ویروس از زمان شیوع این ویروس تاکنون به ۴۶۹۴ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
خود بیمار انگاری کرونا

خود بیمار انگاری کرونا

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: مخاطرات ناشی از کرونا در حوزه بهداشت روانی جامعه نشان داد که تقویت تاب‌آوری اجتماعی در بخش‌ها و لایه‌های مختلف مردم نیازی ضروری است و می‌تواند در درمان خودبیمار انگاری کرونا موثر باشد.

ادامه مطلب
شناسایی ۱۰۰ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۱۰۰ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی ۱۰۰ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که بدین ترتیب تعداد موارد مبتلا به کرونا ویروس از زمان شیوع این ویروس تا کنون به ۴۶۰۹ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۱۲۲ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۱۲۲ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی ۱۲۲ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که بدین ترتیب تعداد موراد مبتلا به کرونا ویروس از زمان شیوع این ویروس تا کنون به ۴۵۰۹ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
پروژه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) اراک پیشرفت خوبی ندارد/قوه قضائیه در کنار مجموعه دانشگاه علوم پزشکی می باشد

پروژه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) اراک پیشرفت خوبی ندارد/قوه قضائیه در کنار مجموعه دانشگاه علوم پزشکی می باشد گالری

رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: پیمانکار پروژه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) اراک با فرصت سوزی و از دست دادن زمان، به وعده های خود تاکنون عمل نکرده است.

ادامه مطلب