آرشیو اخبار

عقد تفاهم نامه

جهت رفاه حال همکاران و بمنظور رعایت دستورالعملهای بهداشتی با شرکت الو میوه تفاهم نامه تهیه میوه منعقد شد.

ادامه مطلب