آرشیو اخبار

فراخوان جذب نیرو

با توجه به موج چهارم کرونا و تحت تاثیر قرار گرفتن تمامی مراکز درمانی و کمبود نیروی پرستار دانشگاه علوم پزشکی اراک با توجه به بخشنامه ۱۰۵/۷۴۴ دبیرخانه هیات امنای مجامع و شورای وزارت متبوع از پرستاران و بهیارانی که در مراکز زیرمجموعه دانشگاه مشغول به فعالیت نیستند دعوت به همکاری می نماید.

ادامه مطلب