آرشیو اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه تدارکات

کارگاه آموزشی سامانه تدارکات الکترونیک دولت با حضور مدرس مربوطه جناب آقای رجبی از تهران در تاریخهای ۲۶ و۲۷ شهریور سالجاری در محل سالن کنفرانس زنده یاد کاظمی آشتیانی ستاد برگزار گردید.در این کارگاه که ویژه پرسنل واحدهای تدارکات،امور مالی و انبارهای دانشگاه در سطح استان تشکیل شده بود شرکت کنندگان با مراحل و چگونگی استفاده از سامانه آشنا شدند.

ادامه مطلب