آرشیو اخبار

هتل اشک رامسر

عقد قرارداد با هتل اشک رامسر

ثبت نام هتل اشک رامسر در روز سه شنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صبح بازگشایی میشود.در نظر داشته باشید ثبت نام کنندگان حتما کد رهگیری دریافت کنند در غیر این صورت ثبت نام مابغی میشود.هزینه هر نفر برای یک شب ۱۵۰ هزارتومان میباشد.

ادامه مطلب