اخبار اصلی

اطلاعیه

پرداخت کمک هزینه بیمه مکمل درمان

با عنایت به دستور مساعد ریاست محترم دانشگاه و قدردانی از حسن نظر ایشان جهت افزایش خدمات رفاهی و کاهش هزینه بیمه تکمیلی مبلغ ۰۰۰ / ۵۰ هزارتومان به ثبت نام کنندگان بیمه تکمیلی درمان بعنوان یارانه رفاهی ( صرفا جهت کارمند و همسر و فرزندان) تعلق میگیرد.

ادامه مطلب

اطلاعیه تکمیل ثبت نام تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی اراک

کلیه متقاضیانی که پیش ثبت نام اولیه را انجام و مدارک را تحویل داده اند ، لازم است تا تاریخ ۰۹ /۰۹ /۱۴۰۲ در سامانه ملی مسکن به آدرس: https://saman.mrud.ir وارد شده و نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و بارگذاری مدارک اقدام نمایند .

ادامه مطلب

اردوی فرهنگی زیارتی مشهد مقدس ویژه بانوان

به اطلاع همکاران خانم دانشگاه می رساند اردوی فرهنگی زیارتی مشهد مقدس ویژه بانوان دانشگاه در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ لغایت ۱۴۰۲/۷/۲۲ برگزار می شود.شرکت کنندگان در این اردو می توانند برای ثبت نام از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ به مدت سه روز به سامانه رفاهی مراجعه نمایند

ادامه مطلب
اطلاعیه تعاونی مسکن

فراخوان هیات موسس تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک

با عنایت به حمایت و تاکید ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر امانی جهت تشکیل تعاونی مسکن در جهت تامین مسکن یا سرمایه گذاری همکاران متقاضی و به منظور استفاده آحاد پرسنل شاغل در دانشگاه از مشوقها و تسهیلات دولت سیزدهم در بخش مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن و حسب پیگیریهای انجام شده توسط اعضای محترم هیات موسس این تعاونی تشکیل گردیده است.

ادامه مطلب