مطالب مرتبط با کلید واژه

دفتر توسعه


مدیر دفتر توسعه

              سرکار خانم میترا جرس                                                                                                         CV مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری سلامت جامعه آدرس: مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) دانشکده ...

اعضای دفتر توسعه

                مدیر دفتر توسعه                                                            سرکار خانم میترا جرس CV                                                  اعضای دفتر توسعه ردیف نام و نام خانوادگی CV 1 دکتر سهیلا شمسی خانی CV 2 مهدی هرورانی CV 3 هادی جعفری منش CV 4 مریم هوشمند CV 5 منیژه تاج آبادی CV