مطالب مرتبط با کلید واژه

منیژه تاج آبادی فراهانی


مسئول مرکز

 مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پرستاری شازند      سرکارخانم منیژه تاج آبادی فراهانی کارشناسی پرستاری-کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی شازند - خیابان عباس آباد - نرسیده به سراب - دانشگاه پیام نور تلفن: 08638221799   ایمیل: mantajfar@gmail.com   وظایف: 1.هماهنگی با اداره آموزش و مدیران گروه ها                                                                             2.هماهنگی و نظارت در برگزاری آزمون ...

برنامه کلاسی

مدرسین درس اصول و مهارتهای پرستاری :   نظری: جناب آقای هادی جعفری منش، چهارشنبه ها از ساعت 14الی 16 عملی : سرکار خانم منیژه تاج آبادی فراهانی، یکشنبه ها از ساعت 8 الی 12  

مسئول پورتال

سرکارخانم منیژه تاج آبادی فراهانی کارشناسی پرستاری- کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی   شازند - خیابان عباس آباد - نرسیده به سراب - دانشگاه پیام نور تلفن: 08638221799   ایمیل: mantajfar@gmail.com   وظایف: 1- مدیریت منوها و مدیریت صفحات (شامل اعمال تغییرات لازم در منوهای افقی و عمودی، ساخت صفحات جدید ...

مسئول آموزش

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:#e3c1b9; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...