امور عمومی

تعداد بازدید:۸۹۹۴

1- سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای قوانین بخشنامه ها آئین نامه های استخدامی و دستورالعمل های واصله و همکاری با سایر مسئولین به منظور ایجاد هماهنگی .

2- اقدام لازم به منظور پیش بینی و تامین پرسنل مورد نیاز واحد ها بر اساس پستهای سازمانی .

3-­برنامه­ ریزی و­ایجاد هماهنگی بین واحدها در­خصوص تقسیم­ اعتبارات از قبیل فوق­ العاده اضافه­ کار­–ماموریت­–­ردیف و...

4- انجام ارزشیابی سالانه مجموعه واحدهای ستادی و مراکز تابعه.

5-­رسیدگی به مکاتبات­ اداری و ­پاراف نامه­ ها و امضاء نامه­ های ارباب­ رجوع در زمان عدم حضور مدیریت و معاونت بهداشتی مرکز .

6- نظارت بر انجام فعالیت پرسنل شاغل در اداره امور اداری و مراقبت در حسن جریان مکاتبات و تسریع در صدور و کنترل نامه­ ها .

7- برنامه ریزی و نظارت بر انجام حضور و غیاب کارکنان ستاد و مراکز تابعه و ارائه گزارش به مافوق

8- بررسی و رسیدگی به تخلفات کارکنان.

9- نظارت و کنترل بر ورود و خروج ،ماموریت و اضافه کار پرسنل.

10- نظارت بر ورود و خروج وسایل نقلیه

11- تشکیل جلسات کمیته فرعی طبقه بندی مشاغل در خصوص ارتقاء ،رتبه و طبقه پرسنل.

 12- نظارت مداوم بر انجام خدمات عمومی از قبیل (حفظ و  نگهداری ساختمان ها – اموال ، وسایل نقلیه و ارتباطی تاسیساتی و نگهداری وسایل و لوازم عملیاتی در انبارها و توزیع و تقسیم بین حوزه های تحت کنترل .)

13- شرکت در جلسات و کمیسیون های متشکله و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مافوق

14- همکاری با سایر مسئولین مربوطه بمنظور ایجاد هماهنگی و رفع مشکلات اداری .

15- تهیه و تنظیم برنامه های مختلف بمنظور هماهنگ نمودن فعالیت واحد های تدارکات – ساختمان – امور رایانه – دبیرخانه – کارگزینی – خدمات – امور قراردادها – نقلیه – انبار دارویی – انبار تجهزات و آموزش و راهنمایی بافراد تحت سرپرستی .

16- ارائه نظرات مشورتی و پیشنهادات اصلاحی در مسائل و فنون مربوط به اداره امور اداری

17- فراهم آوردن تسهیلات رفاهی برای کارکنان طبق مقررات و دستورالعملهای مربوطه .

18- همکاری در انعقاد قراردادهای مرکز و نظارت بر حسن اجرای آنها .

19-­ایجاد تعامل و همدلی در بین پرسنل تحت امر ­و پیگیری مشکلات ارائه شده و به ­انجام رساندن آنان­ توسط واحد مربوطه

20- سازماندهی فعالیت های مربوطه و تقسیم کار بین کارکنان و تعیین حدود وظایف آنها

 21- انجام سایر امور با نظر مقام مافوق با رعایت ضوابط اسلامی و اداری .

22- انجام امور مربوط به آموزش ضمن خدمت کارکنان با هماهنگی واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه.

23- انجام امور بازنشستگی کارکنان.

24- ارائه آمار پرسنلی مورد نیاز ریاست و واحدهای ذیربط

 

 تلفن مستقیم و داخلی واحد :مرکز  معرفی اعضاء واحد :  

بهداشت شهرستان اراک -شماره های تماس : 33121300 -33139035-33126022

 

1_ امین حسینی زاده امور عمومی               تلفن : داخلی250

2- اسماعیل حسینی حراست               تلفن داخلی240

3- اسماعیل قراباغی مالی                   تلفن داخلی261

4- علی حامدی کارگزینی                   تلفن داخلی257

5- فرهاد نیک پندار مسئول درآمد                  تلفن داخلی 259

6-  محمد مجیدی جمعداری اموال          تلفن داخلی269

7- رضا صالحی روابط عمومی                      تلفن داخلی 242

8- مسعود علی بخشی تدارکات            تلفن داخلی:271

9- مجید جودکی نقلیه                تلفن داخلی: 241

10- حامد حیدری رایانه                تلفن داخلی: 221

11- مجید جودکی خدمات              تلفن داخلی:-241

12- امید درمان  دبیرخانه             تلفن داخلی: 274

13- مهدی ابراهیمی  انبار دارویی          تلفن داخلی: 219

14- منصور رضایی انبار تجهیزات        تلفن داخلی: 208

 

مشخصات واحد ها :

واحد

    کارشناس مسئول

تلفن تماس

آموزش بهداشت

  خانم مشایخی

33120344

بهداشت دهان ودندان

   خانم نوروزی

33120348

آزمایشگاه

   آقای حیدری

33120346

آمار

   خانم کودزری

33120349

حسابداری

    آقای قراباغی

33120345

بهداشت محیط

  آقای محمودی

33120343

روابط عمومی

-    رضا صالحی

33126021

معاونت

     آقای میری

33120344

بهداشت حرفه ای

   آقای حمزه لویان

33123583

گسترش

    خانم کریمی

33121582

کارگزینی

    آقای حامدی

33126021

امور عمومی

   آقای حسینی زاده

33120347

حراست

    آقای حسینی

33137693

 

   تماس با ما

امور عمومی

33120347

مرکز تلفن

33139035   -   33121300  -   33126022

شماره فاکس مرکز

33131117

آدرس

اراک شهرک شهید بهشتی – فاز 2 – مرکز بهداشت شهرستان اراک


 فهرست عناوین خدمات قابل ارائه واحد به مردم :

1- تکریم ارباب رجوع.

2- پیگیری درخواستها – شکایات – مشکلات مکتوب یا تلفنی ارائه شده توسط ارباب رجوع و پرسنل و حل و فصل آن  با ارائه کار مناسب.

 3- همکاری با مرکز بهداشت استان در اسکان مهمانان نوروزی و ارایه کشیک ایام نوروز.

شرح وظیفه و گردشکار فعالیتهای واحد :

_پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع – پیگیری و اجرای مصوبات کمیته پشتیبانی مرکز

_همکاری با مرکز بهداشت استان در خصوص اسکان مهمانان نوروزی

نظارت و سرکشی به انبارهای مرکز و کنترل ورود و خروج کالا

- تنظیم قرارداد خودروهای استیجاری با توجه به مجوزهای صادره از مدیریت خدمات پشتیبانی با هماهنگی هسته گزینش دانشگاه

- نگهداری سوابق و پرونده‌های رانندگان خودروهای استیجاری و بخشنامه‌ها – نامه‌ها و کلیه موارد مرتبط

- پاسخگویی به سازمان‌های ذیربط و پرسنل در خصوص موارد مرتبط

- ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت امر و ارائه راهکارهای لازم در موارد لزوم جهت تسهیل در انجام امور مرتبط

- پاسخگویی به مقامات مافوق و ارائه نظرات مشورتی

- عضویت در کمیته بازگشایی مناقصات – پیشنهادات – تشویقات – امر به معروف و نهی از منکر- نقل و انتقالات

- برآورد و بررسی و تنظیم قرارداد حمل و دفن زباله های عفونی مراکز تحت پوشش با بخش خصوصی طبق جدول زمانبندی و عقد قراردا فی مابین

- همکاری تنگاتنگ با سایر واحدهای ستادی نظیر امور مالی – کارگزینی و معاونت بهداشتی و معاونت توسعه...

- تهیه و تنظیم برنامه کشیک نوروزی و انبارگردانی انبارهای پلاک‌خودرو – ملزومات و دارویی و صدور ابلاغ جهت افراد درگیر در این خصوص

- انجام کلیه مکاتبات اداری مرتبط با حوزه پشتیبانی

 - برگزاری جلسات فصلی مسئولین امور اداری واحدهای تابعه و توجیه آنان در خصوص آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه ها


  فرم‌های اداری مورد نیاز برای ارائه خدمت به شهروندان و ارباب رجوع

فرم‌های مربوط به گواهی انجام کار – درخواست‌های انبار – ماموریتهای اداری با فوق‌العاده برگه های ماموریت اداری روزانه

تسویه حساب

معرفی متصدی ارائه خدمات گوناگون واحد

           1- آقای امین حسینی زاده رئیس امور عمومی

 رئیس امور عمومی و مسئول نظارت و هماهنگی پرسنل زیر مجموعه امور عمومی

  شرکت در جلسات و بازدیدهای مدیریتی ، هماهنگی واحد با دانشگاه در زمینه‌های مختلف و پیگیری در خصوص اجرای دستورالعمل های ارسالی

2- آقای علی حامدی مسئول کارگزینی

نظارت بر انجام امور مربوطه به واحد کارگزینی – تقسیم وظایف بین پرسنل

 3-آقای مسعود علی بخشی مسئول تدارکات

برنامه ریزی جهت خرید ، تدارک کالا و خدمات طبق صرفه  و صلاح دانشگاه

             4- آقای مجید جودکی  مسئول نقلیه

             برنامه ریزی جهت توزیع خودروهای دولتی و استیجاری در مراکز تابعه و پشتیبانی واحدهای تحت پوشش

 5-خانم سپیده مشهدی کارشناس امور قرادادها

برنامه ریزی جهت بستن قراداد با واحدهای واگذار شده طبق آخرین فرمت های دانشگاه

 6- آقای حامد حیدری  مسئول رایانه

 برنامه ریزی و نظارت بر حسن عملکرد کلیه عوامل اجرایی در حوزه های فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، سخت افزار و نرم افزار

7- آقای  رضا حیدری رابط آموزش ضمن خدمت 

هماهنگی در خصوص اخذ مجوز برگزاری با واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه و پیگیری انجام برنامه آموزشی واحدها طبق مجوز های مربوطه   

   8- آقای مجید جودکی  مسئول خدمات

برنامه ریزی و نظارت در خصوص توزیع نیروی انسانی در برنامه های نگهبانی ، خدماتی ، تاسیساتی و تجهیزات پزشکی و تامین نیازهای نیروهای خدماتی واحدهای تحت پوشش

 9- آقای امید درمان  مسئول دبیرخانه

نظارت بر توزیع کلیه مرسولات اداری از طریق مکاتبات اداری و شبکه دولت

10- آقای مهدی ابراهیمی  مسئول انبار ملزومات دارویی

برنامه ریزی و برآورد نیاز واحدها و توزیع کالا در واحدهای تحت پوشش

11-آقای منصور رضایی مسئول انبار تجهیزات

برنامه ریزی و نظارت بر توزیع آن در واحدهای تابعه

 

 برنامه‌های و پروژه‌های آتی واحد (تحت عنوان چشم‌انداز)

- تکریم ارباب رجوع با به روز رسانی خدمات و بهبود آن

- بهبود کیفیت خدمات با برنامه ریزی کلان در خصوص نوسازی مراکز و طرح های عمرانی مراکز

- تلاش در جهت رفع کلیه نواقص موجود در واحدهای تابعه  که معمولاً توسط واحدها گزارش می گردد

- تلاش در جهت نظارت بیشتر بر واحدهای تحت امر و بهینه سازی مصرف انرژی در کلیه زمینه‌ها به منظور پیشگیری از دوباره‌کاری و هدر رفتن سرمایه و بیت المال

- سرکشی به کلیه مراکز ،‌پایگاه ها و خانه های بهداشت بصورت روتین و بررسی مشکلات و تلاش در جهت رفاه آنها

- بروز رسانی آموزش ضمن خدمت کارکنان بر حسب نیاز سنجی شغلی

 

 

 

 
*جزوه ده برنامه تحول اداری

*جزوه دورکاری

*جزوه راهکارهای  همت مضاعف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مناطق کمترتوسعه یافته

کلید واژه ها: پرسنل بهداشت اراک اداری

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳