پیام های بهداشت دهان و دندان

تعداد بازدید:۲۱۷۲

1 -حداقل زما نهای مناسب برای مسواک زدن:صبحها  )قبل و یا بعد از صبحانه( و شبها قبل از خواب می باشد.

2-  خمیر دندان خوب، خمیر دندان فلوراید دار است.

3-برای هر مرتبه شستشو به اندازه یک نخود از خمیر دندان حاوی فلوراید را در موهای مسواک فرو ببرید

4-در کودکان زیر3 سال  که احتمال دارد خمیر دندان را قورت بدهند  بهتر است تا رفع عادت از خمیر دندان حاوی فلوراید استفاده نشود

5-هر نوبت مسواک زدن باید حداقل 4 دقیقه به طول بیانجامد.

6-مسواک سفت باعث ساییدگی دندانها و لثه می شود.

7-پلاک یک لایه نازک متشکل از ذرات و باکتریهاست که در سطح دندان تشکیل می شود و اگر آن را با مسواک پاک نکنید، سخت شده و به جرم دندان تبدیل می شود.

8-پدر و مادر گرامی از کشیدن زودرس دندانهای شیری پرهیز کنید.

9-پایه واساس دندانهای شیری،دندانهای دائمی است.

10-از دست دادان و کشیدن  زود هنگام دندانهای شیری باعث ناهنجاریهای دندانهای دائمی می شود.

11-از دست دادن زود هنگام دندانهای شیری مساویست با ،انجام پرهزینه ارتودنسی دندانهای دائمی.

12-استفاده به موقع وارنیش فلوراید در سن 3تا 14 سالگی معجزه دندانپزشکی.

13-با استفاده به موقع از وارنیش فلوراید بشتابیم به سوی جنگ با پوسیدگی دندان.

14-با استفاده از وارنیش فلوراید در کودکان میزان پوسیدگی  دندان،55تا60 درصد کاهش می یابد.

15- دندانهای شش را خیلی تحویل بگیریم با انجام فیشور سیلانت(شیار پوش)

16-با فیشور سیلانت دندانهای 6 و7 در سن رویش از هزینه های سرسام آور ترمیم فرار کنید.

17- مادر تمام دستورات بهداشت دهان ودندان، استفاده از مسواک و نخ دندان می باشد.

18- هنگام مسواک کردن باید موهای مسواک با زاویه 45 درجه نسبت به محورطولی دندان در محل اتصال لثه و دندان قرار گیرد.

19-لثه سالم باید سفت و صورتی رنگ و بدون خونریزی باشد.

کلید واژه ها: پیام - بهداشت- دهان - دندان- اراک

آخرین ویرایش۲۲ فروردین ۱۴۰۱