مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزش


بازدید دکتر نوری ساری معاون آموزش همگانی، مهارتی و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور از مرکز مهارت های بالین دانشگاه علوم پزشکی خمین

بازدید دکتر نوری ساری معاون آموزش همگانی، مهارتی و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور از مرکز مهارت های بالین دانشگاه علوم پزشکی خمین

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی: دکتر نوری معاون آموزش همگانی، مهارتی و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور، ضمن بازدید از سالن مهارت های بالینی دانشکده علوم پزشکی خمین گفت: نحوه آموزش عملی دانشجویان فوریت های پزشکی دستخوش تغییراتی بوده است و با طرح سناریوی مشابه ماموریت واقعی اورژانس در فضای مناسب، دانشجویان را به چالش کشیده و بصورت عملیاتی با مباحث تئوری آشنا شوند.

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزش همگانی با موضوع احیاء پایه، کمک های اولیه و آشنایی با اورژانس و نحوه امداد خواهی ویژه پرسنل شورای حل اختلاف کلانشهر اراک

برگزاری دوره آموزش همگانی با موضوع احیاء پایه، کمک های اولیه و آشنایی با اورژانس و نحوه امداد خواهی ویژه پرسنل شورای حل اختلاف کلانشهر اراک

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در ادامه برگزاری دوره آموزشی احیاء و کمک های اولیه کارکنان سازمان ها و نهادهای استان مرکزی توسط مرکز اورژانس ۱۱۵ استان، دوره احیاء پایه و کمک های اولیه و نحوه امدادخواهی ویژه پرسنل شورای حل اختلاف کلانشهر اراک توسط مدرسین واحد آموزش اورژانس ۱۱۵ برگزار گردید.

ادامه مطلب