مطالب مرتبط با کلید واژه

روابط عمومی


روابط عمومی

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...


برگزاری نشست شورای روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک

برگزاری نشست شورای روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان فراهان ؛ این نشست با حضور مدیر روابط عمومی و اعضای شورا و به میزبانی شبکه بهداشت و درمان فراهان برگزار شد. در این نشست؛ در خصوص خبر و اهمیت آن، هوش مصنوعی و استفاده از تلفن همراه در خبرنگاری گفتگو شد که هدف آن تقویت همکاری و بهبود روش‌های اطلاع‌رسانی دانشگاه بود. در ادامه، استفاده از تلفن همراه و هوش مصنوعی جهت تهیه گزارش به عنوان یک ابزار موثر در فعالیت های روابط عمومی دانشگاه مطرح شد و با شرکت فعال اعضای شورا، به تبادل تجارب، ایده‌ها و همچنین بهبود روش‌ها و تکنیک‌های پرداخته شد. لازم به ذکر است، جلسات شورای روابط عمومی که به صورت دوره ای برگزار می شود، به عنوان یک فرصت برای افزایش هماهنگی و تقویت همکاری در زمینه روابط عمومی دانشگاه محسوب می‌شود و ‌اعضای شورا با اشتراک نظرات و چالش های خود در حوزه اطلاع‌رسانی، در راستای بهبود کیفیت ارتباطات عمومی در دانشگاه گام بر می دارند.

ادامه مطلب