مطالب مرتبط با کلید واژه

پویش_ملی_سلامت


سخنرانی رئیس مرکز بهداشت شهرستان فراهان در نمازجمعه هفدهم آذرماه به مناسبت  پویش ملی سلامت

سخنرانی رئیس مرکز بهداشت شهرستان فراهان در نمازجمعه هفدهم آذرماه به مناسبت پویش ملی سلامت

در بین خطبه های نماز جمعه ی هفدهم آذرماه شهرستان فراهان و به مناسبت پویش ملی سلامت ،رئیس مرکز بهداشت شهرستان در خصوص پویش ملی سلامت و برنامه های مرکز بهداشت در بسیج غربالگری فشارخون بالا و دیابت توضیحاتی را ارائه دادند.

ادامه مطلب