مطالب مرتبط با کلید واژه

پویش ملی سلامت


پویش ملی غربالگری دیابت و پرفشاری خون

پویش ملی غربالگری دیابت و پرفشاری خون

با در دست داشتن کد ملی و ترجیحا ناشتا به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت ، پایگاه سلامت و خانه بهداشت محل سکونت خود مراجعه کنید و از خدمات رایگان غربالگری ، آموزشی و مراقبتی بهره مند شوید.

ادامه مطلب