وظایف کارشناس واحد نقل و انتقال به دانشگاه‌های دیگر

1- دریافت درخواستهای انتقالی و تغییر رشته از دانشکده‌های ذیربط و بررسی با آئین نامه‌های آموزشی سپس طرح در شورای نقل و انتقالات و اعلام نتیجه به ذینفع و دانشکده ذیربط

2- ارسال پرونده دانشجو پس از موافقت دانشگاه مقصد و طی نمودن مراحل تسویه حساب دانشجو با این دانشگاه.

3- ارسال پرونده آن دسته از دانشجویانی که در رشته‌های نیمه متمرکز سایر دانشگاهها قبول شده اند و ارسال پرونده آنان پس از تسویه حساب به آن دانشگاه.

4- امور مربوط به دانشجویان اتباع

 

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۷