وظایف کمک کارشناس واحد ثبت نام

1 –هماهنگی با مبادی ذیربط جهت ثبت نام دانشجویان جدید الورود و کنترل پرونده تحصیلی پذیرفته شدگان از نظر مدارک ثبت نامی و تحصیلی

2-بررسی و پیگیری مراحل تکمیل پرونده دانشجویان در طی نیمسال تحصیلی اول و دوم از نظر اصل مدارک و تاییدیه‌های مدارک تحصیلی آنان واعلام اسامی دانشجویانی که دارای نقص پرونده تحصیلی می‌باشند به دانشکده‌ها جهت تکمیل پرونده

3-اخذ تاییدیه های تحصیلی مدرک دیپلم وپیش دانشگاهی دانشجویان از مراکز آموزش وپرورش کشورو درج در پرونده

4-انجام امور ثبت نام دانشجویان نیمه متمرکز فوریت های پزشکی وکاردانی رشته تکنسین سلامت دهان بر اساس سوابق تحصیلی در نیمسال دوم

5-صدور گواهی ثبت نام جهت پذیرفته شدگان آزمون سراسری

6-ثبت نام دانشجویان رشته ها ی کارشناسی ناپیوسته در دهه اول مهرماه

7-مکاتبه با دانشگاه های مقطع قبلی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته جهت دریافت گزارش فارغ التحصیلی دوره کاردانی

8- همکاری در برگزاری مراحل مصاحبه و گزینش رشته کاردانی تکنسین سلامت دهان

9-تایپ صورتجلسات شورای آموزشی هر دوهفته یکبار

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۷