وظایف کارشناس امور مشمولین و خروج از کشور

تعداد بازدید:۸۴۳

1- نظام وظیفه (ثبت‌نام، ثبت اطلاعات مشمولین پذیرفته شده هرسال در سیستم سماء، معرفی به پلیس+10 و پیگیری تا دریافت تاییدیه معافیت وثبت آنها و ثبت در سیستم سماء و تحویل به بایگانی و...)

2 -ابطال معافیت تحصیلی فارغ التحصیلان، انجام امور مربوط به ابطال معافیت دانشجویان اخراجی، انصرافی، انتقالی و..

3- انجام مکاتبات  مربوط به دانشجویانی که سقف سنوات مجاز آنها به پایان رسیده جهت دریافت مجوز از نظام وظیفه وصدور گواهی اشتغال به دانشجویان جهت نظام وظیفه و هرگونه مکاتبات لازم با دانشکده‌ها ونظام وظیفه در مسائل نظام وظیفه 

4- انجام امور مربوط به خروج از کشور دانشجویان.

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۷