کمیته برنامه ریزی درسی

 

 

 

  اعضاء کمیته برنامه ریزی درسی دفتر توسعه آموزش EDO

 

نام و نام خانوادگی

درجه علمی و رشته تحصیلی

 

دکتر کبری راهزانی

دکتری تخصصی پرستاری

 

دکتر مهتاب عطارها

دکتری تخصصی بهداشت باروری

 

دکتر شراره خسروی 

دکتری تخصصی پرستاری

 

کلید واژه ها: کمیته برنامه ریزی درسیدانشکده پرستاری اراکدفتر توسعه آموزش

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۳۳۲