تشخیص و بیماریهای دهان

تعداد بازدید:۵۲۱۲
تشخیص و بیماریهای دهان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رزومه

1

دکتر فراز خیراللهی

هیئت علمی گروه تشخیص و بیماری ها

مدیر گروه تشخیص و بیماری ها

CV

2

دکتر احسان مومنی

هیئت علمی گروه تشخیص و بیماری ها

CV

کلید واژه ها: دانشکده دندانپزشکی بیماریهای دهان ،فک وصورت دکتر احسان مومنی دکتر فراز خیراللهی

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۴۰۲