مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشکده دندانپزشکیدرباره دانشکده

دانشکده دندانپزشکی اراک در مهرماه سال 1391 با پذیرش 26 دانشجو افتتاح گردید. در حال حاضر،بخش علوم پایه دانشکده در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) واقع در سردشت و بخش بالینی و کیلینیک ویژه دانشکده واقع در ساختمان الغدیر واقع در بلوار قدس کوی ...

ریاست دانشکده دندانپزشکی

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

کارشناسان آموزش

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

سرپرست آموزش

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

تشخیص و بیماریهای دهان

تشخیص و بیماریهای دهان

  ردیف نام و نام خانوادگی سمت رزومه 1 دکتر فراز خیراللهی هیئت علمی گروه تشخیص و بیماری ها مدیر گروه تشخیص و بیماری ها CV 2 دکتر احسان مومنی هیئت علمی گروه تشخیص و بیماری ها CV

گروه اندودنتیکس

گروه اندودنتیکس

ردیف نام و نام خانوادگی سمت رزومه 1 دکتر مصطفی قندی هیئت علمی گروه اندودنتیکس مدیر گروه اندودنتیکس CV 2 دکتر شیما عسگری هیئت علمی گروه اندودنتیکس CV

گروه ارتودنسی

گروه ارتودنسی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت رزومه 1 دکتر علیرضا شمسی هیئت علمی گروه ارتودنسی مدیر گروه ارتودنسی CV 2 دکتر یاسمن شریفی هیئت علمی گروه ارتودنسی CV 3 دکتر فاطمه سعیدی هیئت علمی گروه ارتودنسی CV

گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت

گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت رزومه 1 دکتر مریم محبی نیا هیئت علمی گروه رادیولوژی دهان فک و صورت مدیر گروه رادیولوژی دهان فک و صورت CV 2 دکتر حمید توکلی هیئت علمی گروه رادیولوژی دهان فک و صورت CV

گروه جراحی دهان، فک و صورت

گروه جراحی دهان، فک و صورت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت رزومه 1 دکتر مهدی حیدری زاده هیئت علمی گروه جراحی دهان فک و صورت مدیر گروه جراحی دهان فک و صورت CV 2 دکتر سامان عباسی هیئت علمی گروه جراحی دهان فک و صورت CV 3 دکتر امیررضا شیرازی هیئت علمی گروه جراحی دهان فک و صورت CV 4 دکتر حمید بشیری هیئت ...

گروه پروتزهای دندانی

گروه پروتزهای دندانی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت رزومه 1 دکتر علیرضا اسماعیل زاده هیئت علمی گروه پروتزهای دندانی مدیر گروه پروتزهای دندانی CV 2 دکتر سروش مختاری هیئت علمی گروه پروتزهای دندانی CV  

گروه پریودانتیکس

گروه پریودانتیکس

ردیف نام و نام خانوادگی سمت رزومه 1 دکتر مبینا کمانی هیئت علمی گروه پریودنتیکس معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی CV 2 دکتر مجتبی بیانی هیئت علمی گروه پریودنتیکس CV 3 دکتر فاطمه عبدالعلیان هیئت علمی گروه پریودنتیکس CV 4 دکتر امینه غزنوی هیئت علمی گروه پریودنتیکس CV  

گروه دندانپزشکی کودکان

گروه دندانپزشکی کودکان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت رزومه 1 دکتر حمید سرلک هیئت علمی گروه دندانپزشکی کودکان مدیر گروه دندانپزشکی کودکان CV 2 دکتر یاسمین شیخ حسنی هیئت علمی گروه دندانپزشکی کودکان معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی CV 3 دکتر فرناز قربانی هیئت علمی گروه دندانپزشکی کودکان CV 4 دکتر صبا جعفری هیئت علمی گروه دندانپزشکی کودکان CV  

شرح وظایف اساتید مشاور

  شرح وظایف استاد مشاور: 1) تسلط استاد مشاور به کلیه آئین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی، رفاهی، فرهنگی، اجتماعی، پژوهشی و مشاوره، و آگاه بودن به وظایف و اختیارات خود. 2) توجه خاص به دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و ...

آئین نامه استاد مشاور

آئین نامه استاد مشاور (مصوب بیست و پنجمین جلسه ی شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ23/12/1382)               مقدمه – استادراهنما یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی است که به پیشنهاد معاونت آموزشی دانشکده و حکم ...

دفتر توسعه آموزش (EDO)

هدف دفتر توسعه آموزش(EDO) توانمند سازی اعضای هیات علمی در راستا پیشبرد اهداف عالی در رسیدن به بالاترین سطح آموزشی و ارزشیابی مکرر دانشجویان و اساتید جهت برنامه ریزی دقیق برای پیشرفت روزافزونشان در حوزه های مختلف است هدف کلی ارتقاء سطح ...

اطلاعات کلی تصویب پایان نامه

اطلاعات کلی درمورد تصویب پایان نامه و دفاع آن دانشجوی گرامی بر روی لینک های زیر کلیک بفرمایید: دستورالعمل نگارش پایان نامه فرم پیش نویس پایان نامه فرم ثبت موضوع واستاد راهنما فرم رضایت آگاهانه شرکت درطرح تحقیقاتی مداخله ای فرم کمیته تخصصی گروه چک لیست کار ...

مستندات دفاع

مستندات دفاع از پایانه دکتر ی دندانپزشکی عمومی دانشجوی گرامی برروی لینک های زیر کلیک بفرمایید: اعلان برگزاری جلسه دفاع ازرساله تایید نهایی پایان نامه برای تعیین زمان دفاع ​​​​​​​تأیید یه تکثیر_و_صحافی از پایان نامه ​​​​​​​تائیدیه اعضای هیات داوران حاضردرجلسه دفاع ازپایان نامه ​​​​​​​تحویل نسخ صحافی ...

دفتر ریاست دانشکده دندانپزشکی

نام ونام خانوادگی : جناب آقای مجید خالقی                       سمت:  مسئول دفتر ریاست دانشکده دندانپزشکی شماره تماس:  33691355-086       شرح وظایف: دریافت و تنظیم کلیه مکاتبات و نامه های وارده به دفتر مدیریت تنظیم وقت جلسات و ملاقاتهای مدیریت پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی پیگیری نامه ...

معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

مسئول دفتر پرستاری

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم نرگس خدایی مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت تلفن تماس: 33691377-086 شرح وظایف: نظارت بر امور پرستاران و مدارک پزشکی وفعالیت کادر درمانی دانشکده نظارت بر کلیه امور درمان بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی وکلینیک های وابسته ایجاد نظم در ...

کارشناس پژوهش

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم زهره مجیدی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد جامعه شناسی کارشناس پژوهش دانشکده دندانپزشکی شرح وظایف: •    هماهنگی برگزاری جلسات شورای پژوهشی •    شرکت درجلسات شورای پژوهشی و تدوین و نگارش صورتجلسات شورا •    پیگیری مصوبات جلسات •    هماهنگی و ارتباط با دانشجویان ...