گروه اندودنتیکس

تعداد بازدید:۶۴۰۸
گروه اندودنتیکس

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

رزومه

1

   دکتر مصطفی قندی

مدیر گروه اندودنتیکس

 

     CV

2

دکتر پریسا سنایی راد

هیئت علمی گروه اندودنتیکس

P.Sanaei@arakmu.ac.ir

    CV

3

دکتر شیما عسگری

هیئت علمی گروه اندودنتیکس

    CV

کلید واژه ها: گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دکتر مصطفی قندی دکتر پریسا سنایی راد دکتر شیما عسگری

آخرین ویرایش۱۰ آبان ۱۴۰۲