گروه اندودنتیکس

تعداد بازدید:۵۵۹۴

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

رزومه

1

دکتر علی پولادی

مدیر گروه اندودنتیکس

Ali_Pooladi2004@arakmu.ac.ir

     CV

2

دکتر لیلا قاسمی

هیئت علمی گروه اندودنتیکس

Leilaghasemi681@arakmu.ac.ir

    CV

3

دکتر پریسا سنایی راد

هیئت علمی گروه اندودنتیکس

P.Sanaei@arakmu.ac.ir

    CV

4

دکتر مصطفی قندی

هیئت علمی گروه اندودنتیکس

    CV

5

دکتر شیما عسگری

هیئت علمی گروه اندودنتیکس

    CV

کلید واژه ها: گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دکتر علی پولادی دکتر مصطفی قندی دکتر پریسا سنایی راد دکتر لیلا قاسمی دکتر شیما عسگری

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۴۰۲