گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت

تعداد بازدید:۴۷۱۴
گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رزومه

1

دکتر مریم محبی نیا

هیئت علمی گروه رادیولوژی دهان فک و صورت

مدیر گروه رادیولوژی دهان فک و صورت

CV

2

دکتر حمید توکلی

هیئت علمی گروه رادیولوژی دهان فک و صورت

CV

کلید واژه ها: رادیولوژی بخش دهان ، فک وصورت رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی دکتر مریم محبی نیا دکتر حمید توکلی

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۴۰۲