گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت

تعداد بازدید:۴۳۵۸

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

رزومه

1

دکتر مریم محبی نیا

مدیر گروه رادیولوژی دهان فک و صورت

CV

کلید واژه ها: رادیولوژی بخش دهان ، فک وصورت رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی دکتر مریم محبی نیا

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۴۰۱