گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت

تعداد بازدید:۳۲۵۷
گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

رزومه

1

دکتر مرجان کیانی

مدیر گروه آسیب شناسی دهان فک و صورت

Marjan.Kiani@arakmu.ac.ir

CV

 

کلید واژه ها: پاتولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دکتر مرجان کیانی

آخرین ویرایش۱۰ آبان ۱۴۰۲