گزارش عملکرد کتابخانه ۱۴۰۲

تعداد بازدید:۱۰۲۳

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده دندانپزشکی در شش ماه اول  سال 1402 به شرح ذیل اعلام می گردد: 

گزارش کمی فعالیت ها، امکانات حوزه کتابخانه ها و مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

در شش ماهه دوم  سال 1402 کلیک نمایید.

برای دریافت فایل PDF گزارش عملکرد ذیل  کلیک نمائید. 

 • تور آشنایی با کتابخانه جهت دانشجویان جدید الورود
 • پیگیری دیرکرد کتابها
 • جابجایی کتابخانه به ساختمان جدید دانشکده 
 • وجین کتابهای قدیمی 
 • خرید کتاب از نمایشگاه بین اللملی کتاب تهران 
 • پیگیری درخواست اساتید گروه های آموزشی و دانشجویان جهت خرید کتاب  از نمایشگاه کتاب تهران 
 • پیگیری بن نمایشگاه کتاب تهران برای  اساتید گروه های آموزشی و دانشجویان
 • ثبت و آماده سازی منابع جدید خریداری شده
 •  ارتقاء تحت وب نرم افزار مدیریت هوشمند کتابخانه آریان
 •   دسترسی به ۲۰ صفحه اول پایان نامه های دارای فایل الکترونیکی
 •  حذف ارائه نسخه چاپی پایان نامه / رساله دانشجویان به کتابخانه دانشکده

 • خرید و ثبت 116 نسخه کتاب فارسی  
 •  دریافت و ثبت 10 نسخه پایان نامه دانشجویان دندانپزشکی در نرم افزار کتابخانه 
 •  تنظیم و بازسازی پورتال کتابخانه دانشکده مطابق چک لیست معاونت تحقیقات وزرات بهداشت 
 • پیگیری بازگشت کتاب های کتابخانه در طول سال تحصیلی شش ماه دوم 1401 

وضعیت امانت در سال 1402:

 

کلید واژه ها: گزارش عملکرد گزارش امانت

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۴۰۲