گزارش عملکرد کتابخانه ۱۴۰۱

تعداد بازدید:۹۸

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده دندانپزشکی در سال 1401 به شرح ذیل اعلام می گردد

جهت دریافت فایل PDF گزارش عملکرد ذیل کلیک نمائید.

  • پیگیری درخواست گروه های آموزشی دانشکده برای خرید کتاب
  • خرید کتاب از نمایشگاه کتاب تهران
  • خرید و ثبت120 نسخه کتاب فارسی و لاتین
  • فهرست نویسی و آماده سازی کتاب های خریداری شده
  • دریافت و ثب ت 20 نسخه پایان نامه دانشجویان دندانپزشکی در نرم افزار کتابخانه 
  • جابجایی کتابخانه در ساختمان دانشکده 
  • ثبت نام دانشجویان جدید الورود به صورت اتوماتیک
  • تنظیم و بازسازی پورتال کتابخانه دانشکده مطابق چک لیست معاونت تحقیقات وزرات بهداشت 
  • شلف خوانی قفسه ها در تابستان 1401
  • وجین کتاب

وضعیت امانت:

آمار امانت و بازگشت سال 1401

نوع‌ مدرک‌

تعداد امانت‌

تعداد بازگشت‌

کتاب‌ فارسی‌

989

635

کتاب‌ لاتین‌

20

11

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۴۰۲