مطالب مرتبط با کلید واژه

کلینیک


شیفت بعداز ظهر(تخصصی)

شیفت بعداز ظهر(تخصصی)

کار تخصصی دندانپزشکی در کلینیک شیفت عصر توسط اساتید متخصص دانشکده انجام می گیرد . با توجه به اینکه دانشکده دندانپزشکی در حال ساخت و ساز و انتقال به مکان جدید واقع در کوی گلستان می باشد لذا در حال حاضر ...