مطالب مرتبط با کلید واژه

پذیرش


پذیرش

  نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مریم عابدی نام و نام خانوادگی: سرکار خانم منصوره سادات فخاری تلفن تماس: 33691372-086   ساعت پذیرش: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 11 (کلینیک عمومی)       15/30 الی 19 (کلینیک ویژه)  

مشخصات ساختمان

دانشکده دندانپزشکی اراک در ساختمان الغدیر ، بلوار قدس کوی گلستان واقع شده است.این مرکز دارای 10 بخش و 106  یونیت می باشد.